ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป

วิดีโอ YouTubeการอบรมการใช้ Cloud Computing วันที่ 19 ส.ค. 59 ณ ห้องประชุม 2 สพป.สท.2website พัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย จังหวัดสุโขทัย
http://dpgrammer.sukhothai2.go.th/

หนังสือราชการ สพป.สท.2

  • ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน กรมบัญชีกลางได้กำหนดอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนใหม่โดยไม่กำหนดเป็นรายการข้อยกเว้น รวมทั้งปรับอัตราเบิกจ่ายเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ในสถานศึกษาของทางราชการและเอกชน ตามหน ...
    ส่ง 28 มิ.ย. 2559 21:43 โดย นายอกนิษฐ์ รัตนรักษ์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • การนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณะทำงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะอกกนิเทศติดตามโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET) ต่ำกว่าระดับเขต ในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 259
    ส่ง 30 มิ.ย. 2559 00:09 โดย sti2 admin
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »www.esdc.name
www.esdc.name/cer