หนังสือราชการ

ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

โพสต์28 มิ.ย. 2559 21:43โดยนายอกนิษฐ์ รัตนรักษ์

กรมบัญชีกลางได้กำหนดอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนใหม่โดยไม่กำหนดเป็นรายการข้อยกเว้น รวมทั้งปรับอัตราเบิกจ่ายเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ในสถานศึกษาของทางราชการและเอกชน ตามหนังสืที่แนบมา

1-1 of 1