ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

โพสต์28 มิ.ย. 2559 21:43โดยนายอกนิษฐ์ รัตนรักษ์
กรมบัญชีกลางได้กำหนดอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนใหม่โดยไม่กำหนดเป็นรายการข้อยกเว้น รวมทั้งปรับอัตราเบิกจ่ายเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ในสถานศึกษาของทางราชการและเอกชน ตามหนังสืที่แนบมา
Ċ
นายอกนิษฐ์ รัตนรักษ์,
28 มิ.ย. 2559 21:43
Comments