ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจข้อมูลครูผู้สอนภาษาไทย

โพสต์29 ม.ค. 2560 21:43โดยsti2 admin   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2560 21:48 ]

ให้ทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลครูผูสอนภาษาไทยชั้น ป.1-ป.4 ภายวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ที่นี่ https://goo.gl/forms/hyN3fGZn0RD0xBFh1

กิจกรรมติว O-NET

โพสต์22 ม.ค. 2560 21:35โดยsti2 admin   [ อัปเดต 24 ม.ค. 2560 18:20 ]

เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2560 เครือข่ายโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้จัดกิจกรรมติวโอเน็ตให้กับนักเรียนทุกชั้น ป.6 ทุกคนเครือข่าย

การนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โพสต์30 มิ.ย. 2559 00:03โดยsti2 admin   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2559 00:09 ]

คณะทำงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะอกกนิเทศติดตามโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET) ต่ำกว่าระดับเขต ในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 259

1-4 of 4