การนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โพสต์30 มิ.ย. 2559 00:03โดยsti2 admin   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2559 00:09 ]
คณะทำงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะอกกนิเทศติดตามโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET) ต่ำกว่าระดับเขต ในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 259
Comments